Zasílat nabídky na email »»»
PočasíByty pronájem

Františkovy Lá..
byt 2+1
9000 Kč/měs.
Nový Svět, Olo..
byt 3+1
10500 Kč/měs.
Žižkov, Praha,..
byt 2+1
20000 Kč/měs.
Valašské Meziř..
byt 1+1 a menší
9270 Kč/měs.
Vysočany, Prah..
byt 2+1
20000 Kč/měs.
Otrokovice
byt 1+1 a menší
9900 Kč/měs.
vložit nabídku zdarma »spolubydlení a spolubydlící v Praze, Brně..
INFORMACE
Provozní řád
Darujte na chod českému serveru bez poplatků jakoukoli částku..
přes kartu nebo PayPal

Varování: nikdy neposílejte nikomu peníze dopředu, dokud jste neviděli majitele a byt!
Ani pokud je majitel v cizině nebo je cizinec nebo komunikace není česky, jinak o svoje peníze můžete přijít!
Takový inzerát nám ihned nahlaste na email.

Provozní řád - podmínky užívání

·          Úvod

Server eSPOLUBYDLENI(dále jen "server") je dostupný na internetové adrese www.espolubydleni.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet a je provozován za účelem inzerce nabídek spolubydlení.

Uživatelem serveru může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s provozním řádem serveru, dále jen "uživatel". Uživatel používáním a vstupem na server souhlasí s provozním řádem a podmínkami serveru. Veškerá nekomerční inzerce na serveru eSPOLUBYDLENÍ  je pro všechny uživatele zdarma.

Je zakázáno vkládat komerční nabídky, tyto jsou smazány, pokud jste realitní kancelář kontaktujte nás prosím, nabídky od RK jsou zpoplatněny.

 

·          Povinnosti uživatele

Uživatel, který vkládá nabídku se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede při zadání inzerátu(nabídky/poptávky) jsou pravdivé pod sankcí zamezení zadávání nabídek či smazání nebo zneviditelnění jeho nabídek veřejnosti. Každá nabídka může mít až 3 fotografie. Uživatel je odpovědný za veškerý obsah, který vloží tzn. za texty, obrazové a grafické materiály a souhlasí s tím, že tento obsah bude veřejně přístupný. Uživatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR, dobrými mravy popř.autorskými a dalšími právy. V případě uplatnění nároku třetí osobou je uživatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplívající. Veškeré nabídky zadává uživatel na vlastní náklady. Uživatel je povinen udržovat svoje nabídky aktuální, popis nabídky nesmí obsahovat žádné externí odkazy a kontaktní informace, k nabídce musí být vložen funkční email nebo telefon, který musí být vložen jen do kolonky k tomu určené, nabídky se nesmějí opakovat ve stejném znění nebo smyslu, nabídka musí být na konkrétní místo a musí se týkat jen spolubydlení nebo pronájmu, nabídka nesmí vyznívat nebo budit dojem i jiné nabídky než jen spolubydlení nebo pronájmu. Nabídka nesmí být komerční. Nabídky, které nesplňují pravidla, např.komerční nabídky se smí vkládat jen po předchozím souhlasu provozovatele. Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru. Uživatel nesmí veškerá data na serveru kopírovat za účelem veřejného šíření či komerční využití. V případě, že uživatel poruší jakoukoliv povinnost danou provozním řádem, má provozovatel právo vymazat jeho inzerát(nabídku/poptávku) a to bez náhrady a předchozího upozornění.


·          Prohlášení provozovatele

Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo smazat veškerá data zadaná uživatelem, která jsou v rozporu s právním řádem ČR, dobrými mravy nebo neodpovídají zájmům provozovatele. Pokud uživatel poruší jeho povinnosti je provozovatel oprávněn vymazat jeho nabídky, zrušit jeho registraci či vymazat jeho veškerá vložená data nebo zamezit k nim přístup a to bez náhrady a předchozího upozornění.

Provozovatel serveru neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup, ani neodpovídá za cizí obsah/data umístěný na serveru. Jedná se např. o: odkazy na stránky třetích osob umístěné na serveru, obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím serveru, reklamu, popř. jinou formu marketingové komunikace, prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím serveru, obsah sdělení/data, která si mezi sebou vyměňují a vkládají na server uživatelé prostřednictvím serveru. Provozovatel tohoto serveru neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu obsahu těchto stránek. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Provozovatel není odpovědný za případné nároky třetí strany vzniklé na základě údajů zveřejněných inzerentem v inzerci. Vstupem na tento server souhlasí uživatel s provozním řádem serveru. Uživatelé nesmějí užívat informace poskytnuté na této webové stránce pro nelegální účely dle právního řádu země, kde uživatel působí či kde dochází k nabídce a využití těchto informací. Provozovatel se zavazuje, že se všemi údaji, které uživatelem vložil na serveru bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a ve smyslu zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokud by jemu podléhali. Uživateli Serveru mohou být zasílány zprávy formou elektronické pošty obsahující informace spojené s inzercí, např. dotazy, potvrzení, nové heslo atd...
Tyto webové stránky mohou používat soubory cookies zejména třetích stran za účelem zlepšení užívání stránek. Využíváním stránek souhlasíte se způsobem, jakým jsou soubory cookie použity. Pokud nesouhlasíte s používání souborů cookie, pak doporučujeme, aby jste upravili nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo abyste tyto stránky nevyužívali. Více informací o používání zde.
Uživatel, který vloží na serveru email a/nebo telefon a/nebo jméno souhlasí s tím, že tyto mohou být uloženy. Provozovatel neprovádí zpracování ani vyhodnocování výše uvedených údajů. Uživatel souhlasí s tím, že na vložený email může být zasílán obsah týkající se inzerce na serveru, dále použit pro občasné zasílání informačních zpráv, obch.nabídky, získání názoru uživatele to vše týkajících se serveru nebo pocházející od třetí osoby. Dále může být uložen nějaký online identifikátor a spolu s výše uvedenými údaji použit k ochraně našich práv, zajištění bezpečnosti našich systémů a před zneužitím či nezákoného jednání ze strany uživatelů, Uživatel, který vloží některý výše uvedený údaj souhlasí s tím, že tyto mohou být uloženy až po dobu 10let. Uživatel může požádat o výmaz/změnu výše uvedených údajů a/nebo o změnu/zrušení výše uvedeného souhlasu pomocí žádosti odeslané na náš na email.


Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tento provozní řád i bez předchozího souhlasu uživatele, s tím, že zveřejní jeho nové znění na stránkách serveru eSPOLUBYDLENÍ.CZ a to vždy nejméně 15 dnů před začátkem jeho platnosti.

 

Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 2.1.2019.Největší server v ČR pro eSPOLUBYDLENI - hledám spolubydlení spolubydlící, nájem a podnájem bytu reality, ubytování v bytě, pokoji na koleji
Praha, Brno.. mapy katalog odkazů spolubydlení Praha | spolubydlení Brno | kempy | Chaty | katastr nemovitostí praha | reality bratislava
reality v SR | katastrální mapy | prenájom Bratislava | sitemap | byty Praha
© 2023 eSPOLUBYDLENI - mail: infoespolubydleni.cz | realitní kanceláře nabízí reality | katastr nemovitostí | seznamka